Wat is Kriterion?

Kriterion is de bedrijfsnaam van de Stichting Onderlinge Studenten Steun. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze stichting vanuit het studentenverzet opgericht. Het doel van de stichting was om Amsterdamse studenten werk te verschaffen, waarmee zij hun studie konden bekostigen. Kriterion Studentenpomp is een van de projecten die door de Stichting Kriterion is opgezet. 

Belangrijke motto’s van de stichting zijn: zelfstandigheid, eigen inkomen, en onderlinge steun. Deze motto’s werden tijdens het begin van de stichting Kriterion opgezet en zijn nog steeds terug te vinden in de bedrijfsvoering van de projecten van de stichting. In de projecten zijn de motto’s terug te vinden in de noodzaak voor het werkstudentschap, het zoveel mogelijk bewaren van zelfstandigheid, en het voeren van een onderneming.

 

De doelstelling van de stichting Kriterion is studenten financieel in staat te stellen te studeren. Door studenten goed te betalen voor werk bij een van haar projecten wordt deze doelstelling gehaald. De betaling geschiedt maandelijks en is een vast bedrag ongeacht het aantal gewerkte uren. De studenten van een werkproject zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en de roostering van de uren en de werkzaamheden. Binnen de werkprojecten is een platte organisatiestructuur en wordt de verantwoordelijkheid gedeeld door iedereen die werkzaam is binnen het project.

 

De stichting Kriterion stimuleert en faciliteert ondernemerschap van studenten. De stichting stelt kapitaal beschikbaar en adviseert en begeleidt studenten die met een (ondernemings)plan voor een nieuw werkproject komen. De plannen worden uitdrukkelijk niet beoordeeld op winstgevendheid maar op haalbaarheid en de potentie om werkgelegenheid te bieden aan studenten. Wel dienen de kosten en baten in evenwicht te zijn.